Reformy programu „Czyste Powietrze” w odpowiedzi na nierzetelność sprzedawców pomp ciepła

You are currently viewing Reformy programu „Czyste Powietrze” w odpowiedzi na nierzetelność sprzedawców pomp ciepła

Wzrost zainteresowania ekologicznymi źródłami ciepła

W ostatnich latach w Polsce zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania ekologicznymi źródłami ciepła, wspierany dotacjami rządowymi. Niestety, ten trend przyciągnął także nieuczciwych dystrybutorów, oferujących tanie pompy ciepła, które nie spełniają obiecanych parametrów technicznych. Te urządzenia okazały się awaryjne i niewydajne, zwłaszcza w niskich temperaturach, co zmuszało do polegania wyłącznie na pracy wbudowanych grzałek elektrycznych, generując ogromne koszty eksploatacyjne.

Błędny dobór wydajności pomp ciepła

Dodatkowo, problemem okazało się błędne dobieranie wydajności urządzeń. Niewłaściwy dobór mocy pompy ciepła może prowadzić do jej ciągłej pracy na wysokich obrotach, co nie tylko skraca żywotność urządzenia, ale również znacząco zwiększa koszty eksploatacyjne. Często sprzedawcy, chcąc maksymalizować swoje zyski, ignorują podstawowe zasady doboru mocy urządzeń, narażając klientów na dodatkowe, nieprzewidziane wydatki.

Znaczenie audytu energetycznego przy doborze pomp ciepła

Zgodnie z wytycznymi producentów pomp ciepła, dobór urządzenia powinna przeprowadzić osoba przeszkolona, posiadająca dogłębną wiedzę o proponowanych urządzeniach, znająca również budowlane standardy techniczne budynku. Idealnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku przez profesjonalistę posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Taki audyt umożliwia nie tylko właściwy dobór pompy ciepła, ale także identyfikację potencjalnych miejsc strat ciepła i sugerowanie odpowiednich działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Warto zaznaczyć, że audyt energetyczny podlega również dofinansowywaniu z programu „Czyste Powietrze”, czyniąc tę opcję jeszcze bardziej dostępną dla konsumentów.

Przeczytaj również: Integracja energii odnawialnej w domach jednorodzinnych

Nowe wymagania w programie „Czyste Powietrze”

W odpowiedzi na nadużycia, rząd wprowadził istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które weszły w życie 22 kwietnia 2024 roku. Nowe wymagania dotyczące dokumentacji i certyfikacji mają na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności oferowanych urządzeń. Od teraz, każda pompa ciepła musi być wpisana na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a po zakończeniu okresu przejściowego, posiadać potwierdzenie swoich parametrów poprzez badania wykonane w niezależnych laboratoriach w UE lub EFTA.

Problemy z dokumentacją w okresie przejściowym

Aktualnie na liście ZUM znajdują się urządzenia wpisane przed wprowadzeniem zmian. W przypadku nie dostarczenia przez producentów pomp ciepła właściwych badań do zakończenia okresu przejściowego, urządzenia te będą musiały zostać usunięte z listy. Okres przejściowy kończy się 13 czerwca 2024 roku.

W przeszłości identyfikowano przypadki, gdzie etykiety energetyczne, karty katalogowe i inne dokumenty techniczne wzbudzały wątpliwości, wprowadzając konsumentów w błąd. Dlatego w niektórych przypadkach warto wstrzymać się z wyborem i montażem pompy ciepła do czasu zakończenia okresu przejściowego, aby mieć pewność, że zaproponowane urządzenie spełnia najwyższe standardy.

Weryfikacja przez konsumentów i wybór zaufanych producentów

Klienci zainteresowani dotacjami na zakup pomp ciepła powinni dokładnie weryfikować urządzenia, korzystając zarówno z bazy ZUM, jak i opinii innych użytkowników, którzy eksploatują je co najmniej przez rok kalendarzowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sezon grzewczy w najmroźniejszych miesiącach. Jest to kluczowe dla uniknięcia pułapek i zapewnienia, że inwestycja przyniesie oczekiwane korzyści finansowe i środowiskowe. Mimo atrakcyjności cenowej tańszych urządzeń, często rzeczywiste koszty zakupu i eksploatacji mogą przewyższać te od renomowanych producentów. Warto więc inwestować w sprawdzone marki, które oferują nie tylko większą niezawodność, ale również zgodność z rygorystycznymi standardami energetycznymi.

Podsumowanie 

Inwestycje w jakościowe i sprawdzone, choć droższe urządzenia, ostatecznie przynoszą więcej korzyści, zarówno finansowych jak i środowiskowych. Nowe regulacje programu „Czyste Powietrze” zapewniają, że wspierane są tylko te urządzenia, które realnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska, pozwalając konsumentom czuć się bezpieczniej.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz