Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin: Nowy start dla lokalnej wspólnoty

You are currently viewing Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin: Nowy start dla lokalnej wspólnoty

6 maja 2024 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna, podczas której nowo wybrani radni oraz burmistrz Piotr Maciejewski złożyli ślubowanie, obiecując służyć mieszkańcom gminy z wszelką starannością i zaangażowaniem.

Nowe władze Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Marcin Dzikowski, znany ze swojego zaangażowania w sprawy lokalne, został mianowany wiceburmistrzem. Jego wcześniejsze doświadczenie oraz aktywne uczestnictwo w życiu gminy stanowią solidne fundamenty dla jego nowej roli. Jego mianowanie to nie tylko kontynuacja dotychczasowej pracy, ale także świeże spojrzenie na przyszłe projekty, które mogą przyczynić się do rozwoju Ślesina.

Rada Miejska nowej kadencji, wybrała na swojego przewodniczącego Piotra Kaczmarka, a Ewelinę Krzyżaniak i Dominika Niedźwiedzińskiego na wiceprzewodniczących. Ich wybór zapowiada dynamiczne i skuteczne zarządzanie sprawami gminy.

Formowanie kluczowych komisji

Podczas sesji powołano cztery stałe komisje, które będą wspierać pracę Rady w różnych kluczowych obszarach:

 1. Komisja Rewizyjna mająca na celu nadzorowanie i audytowanie działań rady oraz jednostek gminy w składzie:
  – Przewodniczący Mirosław Prus oraz członkowie:
  – Magdalena Guźniczak,
  – Piotr Pietrzykowski,
  – Małgorzata Stolarska.
 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stanowiąca ważny element dialogu między władzami a obywatelami w składzie:
  – Halina Kańczurzewska,
  – Andrzej Malak.
 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu odpowiedzialna za strategiczne planowanie finansów oraz rozwój ekonomiczny gminy w składzie:
  – Marcin Nowicki,
  – Marcin Wietrzykowski,
  – Ewelina Krzyżaniak,
  – Mateusz Milas.
 4. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki skupiająca się na wdrażaniu i promowaniu zdrowego i zrównoważonego rozwoju obejmującego oświatę, kulturę oraz turystykę w składzie:
  – Patrycja Wojtyniak,
  – Dominik Niedźwiedziński,
  – Rafał Starzyński,
  – Piotr Kaczmarek.

Nowo powołane komisje mają za zadanie nie tylko wspierać radę w podejmowaniu decyzji, ale również zapewniać, że wszystkie działania są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców gminy Ślesin.

Zaangażowanie i różnorodność kompetencji nowo wybranych liderów Rady Miejskiej są obiecujące dla przyszłości gminy. Inauguracja nowej Rady Miejskiej Gminy Ślesin symbolizuje początek nowego rozdziału w zarządzaniu lokalnym. Czas pokaże, jakie nowe inicjatywy i projekty zostaną zrealizowane.

Mieszkańcy liczą, że ich głosy zostaną usłyszane, a potrzeby skutecznie zaspokojone.

Przeczytaj również: Znamy skład nowej Rady Miejskiej w Ślesinie!

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.