Nieograniczony dostęp do wód publicznych: Prawa i problemy

Dostęp do wód publicznych, takich jak jeziora, rzeki czy morza, jest jednym z podstawowych praw gwarantowanych przez prawo wodne w Polsce. Te przepisy mają na celu zapewnienie, że każdy obywatel ma możliwość korzystania z zasobów wodnych bez ograniczeń. Niestety, w praktyce zdarza się, że przepisy te są łamane przez nielegalną zabudowę i grodzenie terenów nadbrzeżnych, co ogranicza dostęp zarówno turystom, jak i lokalnym mieszkańcom. Prawo wodne i ochrona dostępu do wód publicznych Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne, linia brzegowa, czyli krawędź brzegu wód powierzchniowych, powinna być dostępna dla każdego obywatela. Art. 220 tej…

Czytaj dalejNieograniczony dostęp do wód publicznych: Prawa i problemy